Stal-sleep-in

vrijdag 1 december | repetitielokaal Dutmala
Ook dit jaar hebben we weer een repetitieweekend om ons voor te bereiden op ons jaarlijks concert